NASI PRZYJACIELE

REGULAMIN I DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

W regulaminie zamieszczona została deklaracja członkowska, którą można pobrać, wydrukować, wypełnić oraz przesłać do Fan Klubu w formie elektronicznej lub listownej.

----> POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ <----

I. Postanowienia ogólne.

 1. Nazwa: Pierwszy Oficjalny Fan Klub Kamila Stocha w Proszowicach.

2. Fan Klub działa na podstawie zgody udzielonej przez Kamila Stocha oraz niniejszego Regulaminu, który jest wewnętrznym dokumentem Fan Klubu.

3. Fan Klub działa przy Stowarzyszeniu Gniazdo – Ziemia Proszowicka.

4. Oficjalna strona Fan Klubu: www.kamilstoch.net.pl

5. Przynależność do Fan Klubu następuje na zasadach dobrowolności i odbywa się na zasadzie zgłoszenia, poprzez pobranie z oficjalnej strony internetowej Fan Klubu, własnoręczne wypełnienie i przesłanie na adres Fan Klubu deklaracji członkowskiej.

6. Fan Klub jest organizacją całkowicie apolityczną.

II. Cele Fan Klubu.

Celem Fan Klubu jest:

1. Kibicowanie Kamilowi Stochowi;

2. Promocja określonej dyscypliny sportu – skoków narciarskich;

3. Organizowanie wszelkiego rodzaju konkursów:

• z wiedzy o historii skoków narciarskich

• życiu i karierze sportowej Kamila Stocha

4. Organizowanie wyjazdów na zawody w skokach narciarskich;

5. Zrzeszanie kibiców Kamila Stocha;

6. Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Fan Klubu;

III. Zarząd Fan Klubu

1. Zarząd Fan Klubu składa się z trzech członków:

Rafał Chmiela Prezes

Krzysztof Wojtusik Wiceprezes

Wojciech Rzadkowski Wiceprezes

2. Zarząd reprezentuje Fan Klub przed p. Kamilem Stochem, Polskim Związkiem Narciarskim i mediami.

3. Obowiązki Zarządu:

• przyjmowanie nowych członków,

• usuwanie członków Fan Klubu w razie konieczności,

• reprezentowanie Fan Klubu na zewnątrz,

• realizacja i nadzorowanie celów Fan Klubu,

• nadzór nad przestrzeganiem regulaminu Fan Klubu,

• dysponowanie majątkiem Fan Klubu otrzymanego w formie darowizn

IV. Członkowie Fan Klubu:

 1. Członkiem Fan Klubu Kamila Stocha może zostać każdy, kto ukończył 15 rok życia, a osoby poniżej 15 roku życia za pisemną zgodą rodziców / opiekunów. Warunkiem przystąpienia do Fan Klubu jest wypełnienie „Deklaracji członkowskiej” przygotowanej przez Zarząd (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail) dostępnej na stronie www.kamilstoch.net.pl. Dane podawane przez Członków muszą być prawdziwe. Niewłaściwe wypełnienie deklaracji członkowskiej powoduje nie wpisanie danej osoby na listę członków Fan Klubu. Potwierdzeniem przynależności do Fan Klubu jest informacja wysłana przez Zarząd na wskazany przez Członka adres e-mailowy.

2. Osoby zrzeszone w Fan Klubie mają prawo do:

• udziału w przedsięwzięciach Fan Klubu, o ile zachodzi taka potrzeba,

• wyrażania swojej opinii na temat działalności Fan Klubu oraz do zgłaszania własnych pomysłów,

• uczestnictwa w spotkaniach z Kamilem Stochem organizowanych przez Fan Klub,

• otrzymywania w pierwszej kolejności e-maili o przedsięwzięciach Fan Klubu.

• rezygnacji z uczestnictwa w Fan Klubie, bez podania przyczyn; Rezygnacja następuje poprzez przesłanie na piśmie (list polecony) informacji o rezygnacji wraz z wnioskiem o usunięcie danych osobowych z bazy danych Fan Klubu.

3. Obowiązki członków Fan Klubu:

• szanować innych członków Fan Klubu,

• ściśle przestrzegać regulaminu Fan Klubu,

• działać na rzecz Fan Klubu i wspierać go w realizacji,

• dbać o dobre imię Fan Klubu i p. Kamila Stocha,

• propagować dyscyplinę sportu – skoki narciarskie,

• podczas zawodów dawać przykład kultury osobistej i dbać o ład i porządek na obiektach sportowych,

• utrzymywać z Fan Klubem stałą korespondencję e-mail.

Zabrania się:

• rozpowszechniania materiałów i informacji otrzymanych od Fan Klubu w mediach,

w celach handlowych, itp.

• przekazywania komukolwiek z poza Fan Klubem danych o innych członkach,

V. Sposób działania:

1. Komunikacja pomiędzy sympatykami, członkami oraz Zarządem Fan Klubu odbywa się za pomocą Forum Dyskusyjnego dostępnego na stronie internetowej Fan Klubu.

2. Członkostwo w Fan Klubie jest nieodpłatne, jednakże na rzecz Fan Klubu można przekazywać darowizny. Darowiznę pieniężną należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Gniazdo Ziemia Proszowicka (z dopiskiem w tytułem przelewu: darowizna na rzecz Fan Klub). Darowizny rzeczowe można przekazywać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Gniazdo – Ziemia Proszowicka.

3. Darowizny mogą być wykorzystana tylko na potrzeby Fan Klubu (np. zakup gadżetów, dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, organizowanie konkursów, spotkań Fan Klubu, finansowanie nagród itp.)

VI. Ustanie członkostwa

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a) Dobrowolnego zadeklarowania rezygnacji z przynależności do Fan Klubu.

b) Skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku:

• umyślnego naruszenia postanowień regulaminu;

• działania na szkodę Fan Klubu

• działania na szkodę p. Kamila Stocha

• przesyłania na adres Fan Klubu korespondencji wulgarnej

c) Z chwilą śmierci członka

d) Jeśli próbuje nadużywać swoich praw niezgodnie z regulaminem.

2. Zarząd ma prawo skreślić z listy członkowskiej osobę, która, złamie regulamin Fan Klubu w wyraźny sposób. Jeżeli członek nie dostosuje się do tej zasady zostanie natychmiastowo skreślony z listy członków bez możliwości powrotu w szeregi Fan Klubu.

VII. Postanowienia końcowe:

 1. Strona internetowa (www.kamilstoch.net.pl) oraz wszystkie otrzymywane od Kamila Stocha prezenty, gadżety, autografy (w tym strój skoczka, narty, plastrony, zdjęcia itp.) są własnością i jednocześnie w dyspozycji Stowarzyszenia Gniazdo Ziemia Proszowicka.

2. Stowarzyszenie Gniazdo Ziemia Proszowicka w porozumieniu z Zarządem Fan Klubu, może umieszczać na stronie internetowej Fan Klubu reklamy, firm, instytucji i osób prywatnych.

VIII. Zmiana regulaminu, zakończenie działalności Fan Klubu

 1. Zarząd Fan Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia. O zmianach członkowie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie głównej serwisu.

2. Fan Klub może zostać rozwiązany:

Na prośbę p. Kamila Stocha, , dniem zakończenia sportowej kariery p. Kamila Stocha.

3. Kontakt z Fan Klubem

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Wszelkie kwestie związane z Fan Klubem mogą być realizowane dopiero po konsultacji z Prezesem Zarządu.

5. Wykorzystywanie materiałów znajdujących się na oficjalnej stronie Fan Klubu Kamila Stocha bez zgody jest zabronione.

Dodatkowe informacje